Letselschade en schadevergoeding

Als u letselschade oploopt door een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of een andere oorzaak komt de tijd even stil te staan. U heeft lichamelijke en/of psychische klachten en u wordt opeens geconfronteerd met  allerlei beperkingen en kosten. U wilt graag weten of uw letselschade wordt vergoed en hoe hoog uw schadevergoeding zal zijn. Uw letselschade kan worden vergoed als de schade verhaalbaar is op een aansprakelijke partij. De letselschade moet dus door een ander zijn veroorzaakt. De veroorzaker of diens verzekeraar dient uw letselschade dan te vergoeden.

Het is ook mogelijk dat uw schade niet op een ander verhaalbaar is, maar dat u wel een verzekering heeft afgesloten tegen letselschade. Dit is het geval als u betrokken bent geweest bij een verkeersongeval en u beschikt over een schadeverzekering inzittenden (SVI) of schadeverzekering opzittenden (SVO). In dat geval kunt u uw letselschade wellicht vergoed krijgen via uw eigen verzekeraar. Wij helpen u bij het claimen van een schadevergoeding.

De letselschadejuristen van TOP Letselschade helpen u kosteloos bij het claimen van een vergoeding voor uw letselschade. De kosten voor onze juridische bijstand brengen wij bij de aansprakelijke partij in rekening. Onze kosten worden dus niet in mindering gebracht op uw schadevergoeding. De volledige schadevergoeding is voor u.

Waar bestaat de letselschade uit?

In geval van letsel bestaat de letselschade uit verschillende schadeposten. Deze schadeposten kunnen per slachtoffer verschillen. Bij elk slachtoffer met letsel is er in ieder geval sprake van leed, pijn of psychische schade als schadepost. Dit betreft de immateriële schade. Bij letselschade heeft u daarom recht op smartengeld. Het smartengeld is een vergoeding voor uw immateriële schade. Andere schadeposten van letselschade bestaan uit:

 • Hulp bij het huishouden
  Sinds het ongeval kunt u uw deel van de huishoudelijke taken niet meer doen. Anderen nemen uw deel in het huishouden van u over. 

 • Verlies aan inkomen
  Door uw letsel bent u tijdelijk arbeidsongeschikt. Uw werkgever betaalt uw loon niet door tijdens uw afwezigheid en u loopt uw bonus mis. 

 • Hulp bij de verzorging
  Uw wonden worden schoongemaakt en u heeft ondersteuning nodig bij het douchen en aankleden. 

 • Studievertraging
  Door uw klachten heeft u een aantal examens gemist. U heeft contact gehad met uw studiebegeleider en er zijn geen herkansingen mogelijk. U loopt hierdoor studievertraging op. 

 • Medische kosten
  U bent na het ongeval naar het ziekenhuis gebracht en u ontvangt daarvoor een nota eigen risico van uw zorgverzekeraar. Ook ontvangt u nota’s voor uw behandelingen bij de fysiotherapeut. Wij claimen voor u een schadevergoeding.

 • Hulp bij onderhoud aan de woning en tuin
  U was bezig met een verbouwing in huis. Door uw klachten kunt u dit niet afmaken en moet u deze klus uitbesteden. Ook lukt het u niet om de tuin te onderhouden. 

 • Reiskosten
  Door het ongeval heeft u te maken met reis- en parkeerkosten wegens bezoeken aan uw arts en osteopaat. 

 • Kosten voor kinderopvang
  U heeft sinds het ongeval last van hoofdpijn en u bent erg vermoeid. Om u te ontlasten heeft u een oppas ingeschakeld om een aantal uur per week op uw kinderen te passen. 

 • Overige schade
  Ook alle overige schade die het gevolg is van uw ongeval komt voor vergoeding in aanmerking. Het is daarom belangrijk om bewijzen van kosten en schade goed te bewaren.

Hoe hoog is de schadevergoeding bij letselschade?

Bij letselschade dient altijd de werkelijke schade te worden vergoed. U heeft recht op een vergoeding van 100% van uw schade. Het is echter mogelijk dat de schadevergoeding toch lager uitvalt. Bijvoorbeeld als er sprake is van een deel eigen schuld, zoals bij het niet dragen van een autogordel. De hoogte van de schadevergoeding verschilt dan ook per letselschadezaak. De hoogte van uw schade wordt uiteindelijk bepaald door de optelsom van de afzonderlijke schadeposten. Deze schadeposten kunnen bestaan uit de geleden schade en de toekomstige schade. Bij schade aan uw gebit heeft u bijvoorbeeld om de 15 of 25 jaar nieuwe implantaten nodig. Het is dus belangrijk dat deze toekomstige schade wordt meegenomen in de schaderegeling.

De hoogte van het smartengeld is van veel factoren afhankelijk. Zo wordt er onder meer rekening gehouden met de aard van het letsel, de ernst van het letsel, de mate van de (geleden) pijn en de duur van uw herstel. Voor de hoogte van de smartengeldvergoeding kan worden gekeken naar de ANWB Smartengeldgids. In deze gids zijn smartengeldbedragen opgenomen die door Nederlandse rechters aan slachtoffers van letselschade zijn toegekend. Volgens de literatuur zijn de toegekende smartengeldbedragen in Nederland aan de lage kant. Daarom oordeelde een rechter van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de smartengeldvergoeding 10% hoger moest zijn (ECLI:NL:GHARL:2014:181).

Schadevergoeding claimen

Ieder slachtoffer met letselschade is uniek. Per geval verschillen de toedracht, het letsel en de schadeposten. Om de aansprakelijkheid vast te stellen en een rechtvaardige schadevergoeding te claimen heeft u al snel de nodige kennis van zaken nodig. U krijgt namelijk vaak te maken met een verzekeraar die veel kennis in huis heeft en waar veel letselschadezaken worden behandeld. U staat in feite met 1-0 achter.

Daarom is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een ervaren belangenbehartiger. De letselschadejuristen van TOP Letselschade hebben veel ervaring en kunnen u kosteloos bijstaan om de aansprakelijkheid vast te stellen en uw volledige schade te verhalen op de aansprakelijke partij.  Wij brengen de schadeposten voor u in kaart en vragen de wederpartij om u tijdig te voorzien van financiële voorschotten. Doordat u een financieel voorschot ontvangt, hoeft u de kosten waar u na het ongeval mee te maken krijgt niet eerst zelf voor te schieten. Op deze manier hoeft u zich over deze kosten geen zorgen te maken en kunt u zich concentreren op uw herstel.

Wij helpen u graag bij het verhalen van uw letselschade. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.