Hoe verder?

Wanneer u door toedoen of nalaten van een ander letsel oploopt, geeft dat een gevoel van onrechtvaardigheid. Met de juridische hulp van TOP Letselschade kunt u rekenen op een rechtvaardige en maximale schadevergoeding. Wij bieden een persoonlijke werkwijze waarbij u als slachtoffer centraal staat. Hierbij gaan wij als volgt te werk.

① Gratis en vrijblijvende kennismaking

Tijdens het eerste contact luisteren wij naar uw verhaal. U vertelt ons wat u is overkomen en welk letsel u heeft opgelopen. Hierna informeren wij u over onze kosteloze dienstverlening en over de mogelijkheden om uw schade vergoed te krijgen.

② Bewijs verzamelen

Na het eerste contact verzamelen wij zoveel mogelijk bewijs over de toedracht van uw ongeval. U kunt hierbij denken aan het door u ingevulde schadeformulier, maar bijvoorbeeld ook aan getuigenverklaringen of het proces-verbaal.

③ Aansprakelijkstelling versturen

Wij sturen de aansprakelijke partij of diens verzekeraar een aansprakelijkstelling. Soms is het lastig om de aansprakelijkheid vast te stellen. In dat geval zullen wij namens u de discussie met de verzekeraar aangaan. Indien u het ongeval zelf heeft veroorzaakt en u beschikt over een schadeverzekering inzittende (SVI), dan doen wij namens u een beroep op de dekking van deze verzekering.

④ Financiële voorschotten

Wij vragen de verzekeraar om u tijdig te voorzien van financiële voorschotten, zodat u de oplopende schadeposten niet zelf hoeft voor te schieten. De hoogte van uw schade kan namelijk snel oplopen. Daarom houden wij regelmatig contact met u en zorgen wij voor een duidelijk overzicht van uw schade. Indien dit gewenst is, zullen wij u thuis bezoeken.  

⑤ Medische informatie

Het is belangrijk dat u uw klachten zo spoedig mogelijk bij een arts meldt. Wij zullen uw artsen en behandelaren namelijk vragen om de medische informatie over uw letsel toe te sturen. Onze medische adviseur kan een medisch advies uitbrengen over het door u opgelopen letsel. Het medisch advies wordt gebruikt om uw letselschade bij de verzekeraar te onderbouwen.

⑥ Begeleiding

Tijdens de letselschadebehandeling kunt u te maken krijgen met verschillende betrokkenen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een schaderegelaar, arbeidsdeskundige of herstelcoach. Wij zullen u daarbij volledig bijstaan, zodat u er niet alleen voor staat en weet wat u kunt verwachten.

⑦ Afwikkeling schade

Zodra u voldoende bent hersteld of er is sprake van een medische eindtoestand, zullen wij namens u een regeling met de wederpartij treffen. Hierbij streven wij naar een volledige en maximale schadevergoeding. Zodra u akkoord gaat met de regeling wordt de volledige schadevergoeding rechtstreeks naar uw bankrekening overgemaakt.